Month: September 2014

  • Disabling Time Synchronization

    Bài này có viết trong Knowledge Base của VMWare http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1189 Đại khái như sau: Mình muốn tắt chế độ đồng bộ thời gian của cái máy ảo với cái máy thật của mình ( thời gian thực) vì có 1 số chương trình bị hết hạn sử dụng, hoặc chỉ sử dụng được trong 1 khoảng […]