Month: October 2014

Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn quả không sai! Task: Convert máy vật lý Windows server 2003 32 bit thành máy ảo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, sau khi task antivirus và tường lửa của máy đích, cung cấp IP, administrator user và password, và chờ đợi. Bắt đầu công việc…

continue reading
No Comments

VMWare – "I moved it" khác với "I copied it " như thế nào?

Khi mà Open 1 cái máy ảo (VM) có sẵn ( được copy hoặc di chuyển từ data store khác sang) thì sẽ hiện ra 1 thông báo cho phép bạn chọn lựa, kiểu như sau: “msg.uuid.altered: This virtual machine may have been moved or copied” Vậy điều này có nghĩa là gì? Trước hết phải…

continue reading
No Comments

Chào tháng 10

Lâu không viết được gì !!! tháng 10 ^^

continue reading
No Comments