#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter October 12, 2014

Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn quả không sai!


Task: Convert máy vật lý Windows server 2003 32 bit thành máy ảo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, sau khi task antivirus và tường lửa của máy đích, cung cấp IP, administrator user và password, và chờ đợi.
Bắt đầu công việc lúc 8h30, server đích dung lượng khoảng ~300GB, vẫn đang chạy live ứng dụng, tốc độ thực hiện có vẻ không được nhanh như mong muốn, tới gần 12h mới được 50% tiến trình.
Khoảng 3h30, thanh process chỉ tới 98% , sắp vui mừng để hoàn thành công việc thì đột nhiên, VMWare thông báo lỗi như sau:
unable to create ‘\\.\xxx\$Reconfig$’
Không kịp chụp hình @@
Còn trên con server đích thì log event của nó báo error quá trời….
unable to create \\.\vstor2-mntapi-shared.xxxx

Không biết xử lý sao, đành phải google thôi~~ phí gần 8h convert mà thành quả thế này.
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1030145

Bản chất lỗi: Lỗi xảy ra khi trong boot.ini được thiết lập cho server có thêm tham số \3GB
Cách mở boot.ini

Edit the Boot.ini File

To view and edit the Boot.ini file:

  1. Right-click My Computer, and then click Properties.
    -or-

    Click Start, click Run, type sysdm.cpl, and then click OK.

  2. On the Advanced tab, click Settings under Startup and Recovery.
  3. Under System Startup, click Edit.

và thực hiện bỏ lựa chọn \3GB, restart lại server và thực hiện lại từ đầu.

Task hoàn thành vào 10h41 đêm đó.
=.= viết như cục shit 😀

No Comments on Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

VMWare – “I moved it” khác với “I copied it ” như thế nào? October 3, 2014

Khi mà Open 1 cái máy ảo (VM) có sẵn ( được copy hoặc di chuyển từ data store khác sang) thì sẽ hiện ra 1 thông báo cho phép bạn chọn lựa, kiểu như sau:

“msg.uuid.altered: This virtual machine may have been moved or copied”

Vậy điều này có nghĩa là gì?

Trước hết phải nắm được thế nào là 1 UUID của VM, UUID là viết tắt của (universally unique identifier) có nghĩa là 1 định danh duy nhất cho mỗi VM và dùng nó để phân biệt giữa máy ảo này với máy ảo khác. UUID được sinh ra 1 cách tự động khi máy ảo khởi động lần đầu tiên hoặc được di chuyển (moved), nó phụ thuộc vào định danh của phần cứng và đường dẫn đến file config (.vmx file). 2 giá trị đó được lưu thông qua uuid.bios và uuid.location
Ví dụ:

uuid.location = “56 4d 0d a2 34 46 f3 2c-a0 bb 50 1f e0 2d 39 c0”
uuid.bios = “56 4d 6d 66 32 9b 7b f6-3e cf cf 41 8a 72 cd 49”

UUID cũng được lưu trong SMBIOS của hệ thống(BIOS của máy ảo), khi mà máy ảo khởi động hoặc moved thì sẽ có sự so sánh giữa mã băm (hashed) giữa uuid.location mới và cái sẵn có trong file config, nếu đó là mã mới hoặc đã có sẵn thì sẽ hiện ra message để thông báo như trên.

Vậy tại sao quan tâm tới cái UUID này làm gì?

Mỗi cái UUID cho mỗi máy ảo cũng sẽ quy định tới 1 địa chỉ MAC duy nhất cho card mạng, nếu như trong mạng LAN của bạn có nhiều hơn 1 cái máy ảo giống nhau, sẽ có thông báo lỗi bị dupicate địa chỉ MAC, ngoài ra 1 số license của những phần mềm cũng được gán cho 1 UUID duy nhất cũng xảy ra trường hợp tương tự. Bạn sẽ phải register lại license cho phần mềm đó nếu như bạn chọn “I copied it” ( có nghĩa địa chỉ MAC đã được thay đổi). Giá trị địa chỉ MAC được quy định ở ethernet.generatedaddress

Vậy thì nên chọn “I moved it” hay ” I copied it”?

“I moved it”: với sự lựa chọn này, chỉ có uuid.location bị thay đổi thay đường dẫn khác, nhưng uuid.bios hoặc những thông tin địa chỉ MAC hay phần cứng sẽ vẫn giữ nguyên(ethernet.generatedaddress giữ nguyên)

“I copied it”: sẽ có sự thay đổi của tất cả các thông tin như uuid.locaton, uuid.bios và địa chỉ MAC, bạn sẽ chọn mục này nếu như bạn có ý định chạy nhiều hơn 1 bản copy của máy ảo và không quan tâm tới sự thay đổi của địa chỉ MAC hay license của 1 số phần mềm.
Theo dõi thêm tại :http://techhead.co/vmware-esx-i-moved-it-or-i-copied-it-whats-the-difference/

No Comments on VMWare – “I moved it” khác với “I copied it ” như thế nào?
Categories: Uncategorized

Chào tháng 10 October 2, 2014

Lâu không viết được gì !!! tháng 10 ^^

No Comments on Chào tháng 10
Categories: Uncategorized