#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

Không mở được Progress Explorer Tool trên Windows 2008 R2 November 19, 2014

Cài đặt Progress OpenEdge 10.2B lên Windows 2008 R2, mở cái Explore Tool lên không được, tự động tắt khi chạy.

Sau khi google, ta cũng tìm ra cách sửa, tuy nó không có phải là cách chính thống, nhưng cũng tạm thời giải quyết được vấn đề, nên cứ như thế mà làm thôi.

Sửa Registry của EnableJIT từ 1 thành 0 trong mục HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Java VM

Sau đó Run as Administrator.

Rứa thôi

No Comments on Không mở được Progress Explorer Tool trên Windows 2008 R2
Categories: Uncategorized

How to fix Windows 2008 R2 BOOTMGR is missing

Mở cái VMware lên, bị lỗi này :
BOOTMGR IS MISSING
PRESS CTRL+ALT+DEL TO RESTART

Đúng nản :\ tìm cách fix thôi.

Nguyên nhân: Dự đoán là nó ko tìm thấy đúng file boot do active nhầm partition, hoặc do có nhiều hơn 1 primary partition được active.

Giải quyết: google một hồi thấy cách giải quyết.

 • Boot from DVD, and enter the recovery command prompt
 • Diskpart
 • List Disks
 • Select Disk 0
 • List Partitions (look for small partition possibly around 100MB ususlly partition 1)
 • Select Partition 1
 • active
 • exit
 • reboot

Chính nó đó, lên rồi.

No Comments on How to fix Windows 2008 R2 BOOTMGR is missing
Categories: Uncategorized

Can not delete Oracle oci.dll file November 11, 2014

Sau khi gỡ cài đặt oracle ra khỏi máy, muốn xóa luôn cái thư mục ORACLE_HOME, xóa mãi không được, báo lỗi không xóa được cái file oci.dll. Thử restart máy lại, xóa hết regestry, services oracle vẫn không ăn thua.
Giải quyết: Do nó đang được sử dụng bởi 1 chương trình khác : Distributed Transaction Coordinator

Stop thằng này trong Windows Services đi, sau đó xóa ORACLE_HOME như bình thường.
Done well!!!

No Comments on Can not delete Oracle oci.dll file

[QAD error] Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null November 10, 2014

Lỗi:

Gặp lỗi này ghi mở Process Map Editor:

Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null or undefined in Process Maps.

Process Maps give script error   Unable to get value of the property ‘getAttribute’: Object is null or undefined.
😐 lại nợ 1 tấm hình ở đây @@

Resolution:

QAD SVG plugin chưa được cài đặt, và không tìm thấy ở HomeServer, có thể lúc cài đặt Client, phần mềm diệt virus ngăn cản không cho cài plugin.

Download lại SVGView.exe và cài đặt lại theo link:

Cài lại SVG Plugin, hoặc cài lại luôn QAD .net UI clien, hoặc cài Adobe SVG viewer: Link http://www.adobe.com/devnet/svg/adobe-svg-viewer-download-area.html 

Nguyên nhân:

SVG viewer chưa được cài đặt khi cài QAD .NUI

Environment/Conditions:

IE9

.NET 2.9.4, 2.9.6

QAD SE 2013

No Comments on [QAD error] Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null

Lỗi : “corflags : error CF001 : Could not open file for writing” when trying to modify a Controller EXE file November 5, 2014

Problem(Abstract)

Customer is trying to use ‘corflags.exe’ to modify a Controller executable (for example to solve problem in separate Technote 1508588). An error appears.

Symptom

corflags : error CF001 : Could not open file for writing

Cause

The operating system cannot modify the EXE file.

There are several possible causes for this:

 • Scenario #1 – Windows user running the command prompt does not have NTFS write access to the file
 • Scenario #2 – EXE file has the “read only” file flag ticked
 • Scenario #3 – Someone has got the EXE file (for example the program is running in Windows)

Resolving the problem

The solution varies depending on the cause:

 • Scenario #1 – Modify NTFS permission, or launch Command Prompt as a different (administrative) user
 • Scenario #2 – Right-click on the file, click “properties” and untick “read only” attribute.
 • Scenario #3 – Close the EXE file (currently running in Windows).

Nguồn : http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21589922

No Comments on Lỗi : “corflags : error CF001 : Could not open file for writing” when trying to modify a Controller EXE file
Categories: Uncategorized

Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này.
Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524

Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit.

Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói hỗ trợ cho Windows 64 bit, tuy nhiên thì có thể giải quyết như sau:

 1. Download the Microsoft .NET Framework 2.0 SDK (64-bit version) from the Microsoft website.
 2. Install the SDK on a 64-bit machine where you want to run Veeam FastSCP.
 3. Open the command prompt (go to Start > Run, type “cmd” and press Enter).
  IMPORTANT: You must run cmd as Administrator.
 4. Change the directory to: C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v2.0 64bit\Bin.
 5. Run the following command:
  corflags “C:\Program Files (x86)\Veeam\Veeam Backup and FastSCP\VeeamShell.exe” /32BIT+
 6. Run Veeam FastSCP again.
No Comments on Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.
Categories: Uncategorized