Hướng dẫn active Jira Software mọi phiên bản với study license

Thử search google với từ khóa “jira crack” thì ta sẽ thấy rất nhiều kết quả có liên quan, từ tool crack hay tip, từ tiếng Việt tới tiếng Anh, đây thực sự là 1 mối quan tâm của rất nhiều người là tester, system admin, hay là sinh viên…

Mình cũng đã tìm kiếm, cài đặt và active thành công với các software của atlassian như Jira Software, Jira ServiceDesk, plugin … dựa theo tut sau.

Hiện tại thì link trên đã bị report do vi phạm DMCA

https://github.com/calfzhou/atlassian-license-study

Có thể dùng link thay thế ở đây nhé!!!

Nếu bạn là system admin, có 1 chút hiểu biết về lập trình, biết cài java, maven, biết đọc, sửa code python thì thực sự đơn giản với bạn. Chỉ cần thực hiện step by step là OK, bạn không cần theo dõi tiếp bài viết này nữa nhé, vì trên đó là đủ dùng rồi.:)

Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không thực hiện được điều này.

Vậy hãy theo dõi hướng dẫn chi tiết ở bài viết trước nhé.

Có 1 số thay đổi đó là:

Download bản cài đặt mới nhất từ trang chủ https://www.atlassian.com/software/jira/download

Bản hiện tại là 7.5 cho Jira Software, Jira Service Desk 3.8.1

(30/08/2018 bản 7.12)

Dùng mysql version 5.7 trở lên

#Ko cần làm đoạn build này cũng được, vì trong thư mục mình chia sẻ đã có build sẵn class rồi.

Cài đặt Apache Maven:

# wget http://mirror.cc.columbia.edu/pub/software/apache/maven/maven-3/3.5.0/binaries/apache-maven-3.5.0-bin.tar.gz

# tar -xvzf apache-maven-3.5.0-bin.tar.gz -C /usr/local

# cd /usr/local/

# sudo ln -s apache-maven-3.5.0 maven

# vim /etc/profile.d/maven.sh

export M2_HOME=/usr/local/maven

export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

#source /etc/profile

#mvn –version

Download tool

# wget https://github.com/calfzhou/atlassian-license-study/archive/develop.zip

# unzip develop.zip

#cd /opt/jira-license/license-decoder-v2/

# mvn compile

Thay đổi class của file jar

# jar uf /opt/atlassian-jira/atlassian-jira/WEB-INF/lib/atlassian-extras-x.x.x.jar -C /opt/jira-license/license-decoder-v2/target/classes com/atlassian/extras/decoder/v2/Version2LicenseDecoder.class

# jar uf /opt/atlassian-jira/atlassian-jira/WEB-INF/atlassian-bundled-plugins/atlassian-universal-plugin-manager-plugin-x.x.x.jar -C /opt/jira-license/license-decoder-v2/target/classes com/atlassian/extras/decoder/v2/Version2LicenseDecoder.class

Cài đặt thư viện để chạy python

# yum groupinstall “Development Tools”

# yum install openssl-devel

#curl “https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py” -o “get-pip.py”

#python get-pip.py

# pip download M2Crypto

# tar -xvzf M2Crypto-0.26.4.tar.gz

# cd M2Crypto-0.26.4/

# python setup.py build

# python setup.py install

#cd /opt/jira-license/atlassian-keygen

Generate license

#python generate_dsa_key.py -o mykey.pem

#pip install pyyaml

#cd atlassian-keygen

#vim generate_license.py

Chỉnh dòng 237 như sau: length_bytes = struct.pack(str(‘>L’), license_length)

Sau đó chạy generate key:

# python generate_license.py -k mykey.pem templates/jira.yml “yourcompany” your-server-id

Như vậy là bạn đã thực hiện xong phần active Jira, chúc các bạn thành công và sử dụng thử nó, tuy nhiên, nếu bạn là doanh nghiệp và sử dụng Jira cho mục đích ngoài việc học tập thì tuyệt đối không nên làm theo hướng dẫn này, mà hãy trả tiền cho chất xám của họ.

Nếu bạn đọc hết hướng dẫn này mà vẫn chưa active được, hãy để lại comment, mình sẽ hỗ trợ nhé.

Nhắc lại 1 lần nữa :

A study on license-generating technique for atlassian products. Do *NOT* use for commercial activity.


26 thoughts on “Hướng dẫn active Jira Software mọi phiên bản với study license

 1. Cuong says:

  Chào bạn mình generate key ra rồi nhưng active báo invalid bạn nhỉ

  1. Cuong says:

   Cảm ơn admin nha, mình đã làm đc thành công
   😀

 2. hungud says:

  Dear admin, cách của bạn với plugin/addon của jira thì thế nào? giúp mình với

  1. nhanpt14 says:

   balsamiq.yml gliffy.yml inplace.yml navitabs.yml questions.yml talk.yml team_calendars.yml visio.yml
   graphs.yml snippets.yml
   Hiện tại thì chỉ những plugin trên mới có template để gen key, do có dùng LicenseServer của Atlassian, những plugin của 3rd party khác thì mình chưa thử.
   Bạn cần plugin nào để mình cùng nghiên cứu:D

 3. hungud says:

  Thanks, bạn thử cái Agile Cards plugin
  https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.spartez.scrumprint.scrumplugin/versions#b3000000600

  Nếu gen key được có gì bạn cho mình xin nick chat và tv hướng dẫn mình nhé

  Mny thanks!

  1. nhanpt14 says:

   Mình thử rồi nhưng không được bạn ơi !!! Nếu làm được phản hồi giúp mình nhé !!

 4. SysAdmin says:

  Bạn up lại giúp mình file https://github.com/calfzhou/atlassian-license-study/archive/develop.zip với, nó bị github xóa vì vi phạm chính sách rồi

 5. Nguyễn Khang Cường says:

  Xin chào NhanPT ,

  Hiện tại mình đang cần nghiên cứu về Jira, cài đặt, triển khai và customize. Vì vậy đang rất muốn cài thử Jira theo license study này để có nhiều thời gian nghiên cứu hơn.
  Nếu có thể thì mình xin email của Nhan để có thê liên lạc được ko?
  email của mình : nguyenkhangcuong@gmail.com

  Thanks

  1. nhanpt14 says:

   Cài được chưa Cường?

 6. Kiên Nguyễn says:

  Mình đã cố gắng hết sức. Làm tới bước cuối cùng

  python generate_license.py -k mykey.pem templates/jira.yml “yourcompany” B75H-845Q-A0VW-4483

  Nhưng nó báo lỗi thế này:
  File “generate_license.py”, line 237, in
  main()
  File “generate_license.py”, line 224, in main
  atlassian_license = generator.generate(args.organisation, args.server_id, custom_variables)
  File “generate_license.py”, line 115, in generate
  atlassian_license = self._template.format(**template_variables)
  UnicodeEncodeError: ‘ascii’ codec can’t encode character u’\u201c’ in position 0: ordinal not in range(128)

  Mình tìm cách nhưng không biết sửa code thế nào? Tks bác đã support

  1. Kiên Nguyễn says:

   Mình làm được rồi. Mình generate key ra rồi nhưng active báo invalid bạn nhỉ

   1. nhanpt14 says:

    Có thể bạn chưa đóng gói class vô gói jar đúng cách rồi.

 7. Lễ Ngô says:

  Chào nhanpt14,
  Mình đang nghiên cứu và tìm hiểu và Jira, project manager, và Agile. Và cần setup Jira theo license study này của bạn để mình tìm hiểu và nghiên cứu. Nhưng mình đã làm theo các hướng dẫn nhưng vẫn không active được Jira với license study. Bạn có thể support và cho mình thông tin liên hệ qua email của mình này nha: lengo1193@gmail.com

  Mình chân thành cảm ơn!

  1. nhanpt14 says:

   Bạn có thể mail cho mình qua email nhanpt14@gmail.com
   Bạn làm tới bước nào rồi?

 8. nguyenkien25 says:

  Mình đã active thành công và chia sẽ các bạn tool active mà mình đã làm cho các bạn có thể dễ dàng thao tác.
  =============================Jira Install And Active=============================

  ########### Install JDK/JRE ###########
  [Windown]
  download Jdk in http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
  Version suggest: 1.8 (>=1.7)

  [Linux->Ubuntu 16.04]
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install oracle-java8-installer

  ######### Install Mysql >=5.7 ##########
  [Windown]
  download: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
  Version suggest: MySQL Community Server 5.7.*

  [Linux->Ubuntu 16.04]
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install apache2
  sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
  sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

  ########## Import data to DB ###########
  CREATE DATABASE jira CHARACTER SET utf8;

  GRANT ALL PRIVILEGES ON jira.* TO jira@127.0.0.1 identified by ‘Nguyenkien.2793’;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON jira.* TO jira@172.18.31.240 identified by ‘Nguyenkien.2793’;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON jira.* TO jira@lab1 identified by ‘Nguyenkien.2793’;
  FLUSH PRIVILEGES;

  NOTE: 172.18.31.240 is ip server

  ############# Install Jira #############
  Version latest: 7.7.0

  download:
  In website Jira: https://www.atlassian.com/software/jira/download

  linux x64: https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.4.14-x64.bin
  linux x32: https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.4.14-x32.bin
  Tar.gz: https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.4.14.tar.gz
  Windown x32: https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.4.14-x32.exe
  Windown x64: https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.4.14-x64.exe
  Zip: https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-6.4.14.zip

  OR: https://drive.google.com/drive/folders/12y7A4HpYFsWQ-T1Gn77rSGA6BMRO5btz?usp=sharing
  Download JIRA APPLICATION

  [Windown]
  Installing

  [Linux->Ubuntu 16.04]
  chmod a+x atlassian-jira-software-7.5.0-x64.bin
  ./atlassian-jira-software-7.5.0-x64.bin

  ########## Add MySQL connector ##########
  download: wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.30.tar.gz

  OR: https://drive.google.com/drive/folders/12y7A4HpYFsWQ-T1Gn77rSGA6BMRO5btz?usp=sharing
  Download: mysql-connector-java-5.1.38-SNAPSHOT-bin.jar
  UnZip if Zip File

  [Windown]
  Copy to jira_home/atlassian/jira/lib/

  [Linux->Ubuntu 16.04]
  tar -xvzf mysql-connector-java-5.1.30.tar.gz
  cp -r mysql-connector-java-5.1.30/mysql-connector-java-5.1.30-bin.jar ~/atlassian/jira/lib/

  ################# Active ################
  https://drive.google.com/drive/folders/12y7A4HpYFsWQ-T1Gn77rSGA6BMRO5btz?usp=sharing

  Download: “Crack Jira All Version [NoBiTa-KN].zip”
  Unzip if Zip File

  $$$$ stop jira $$$$

  ——————–
  [Windown]
  start keygen.bat

  [Linux->Ubuntu 16.04]
  bash keygen.sh
  ———————

  [Patch Extras] to atlassian-extras-x.x.x.jar file.
  Link: ~/atlassian/jira/atlassian-jira/WEB-INF/lib/atlassian-extras-x.x.x.jar

  [Patch Plugin] to atlassian-universal-plugin-manager-plugin-x.x.x.jar file.
  Link: ~/atlassian/jira/atlassian-jira/WEB-INF/atlassian-bundled-plugins/atlassian-universal-plugin-manager-plugin-x.x.x.jar

  $$$$ start jira $$$$

  [Generate]
  Fill all info (Contact Name, Contact Email, Organisation, Server ID)
  Example:
  Contact Name: Kien Nguyen
  Contact Email: nguyenkien25@nobita.kn
  Organisation: NoBiTa-KN
  Server ID: BC28-W78S-9GH1-E4RG

  Click [Generate] => Copy key in “Generate Key” to License key Jira

  ####### NOTE: Search Server ID & Licenses in Jira ########
  [Jira >= 7.0]
  Licenses Key: Setting Administration => Applications => Versions & licenses
  Server ID : Setting Administration => System => Server Info => Server ID

  [Jira System => License

  =======================NôBiTa-KN=====================

 9. Tom says:

  Guys, can you help me. I’m trying to active Jira Service Desk but when I patch the files and run jira it activated only jira software. (JIRA Service Desk 3.12.0). my email:metalwizard@bigmir.net
  Much thanks

 10. Le Trung Thanh says:

  Mình làm theo hướng dẫn cũng không active được. Mình đã đóng gói class lại rồi luôn. Có thể hướng dẫn mình được không ạ? Jira software 7.5.0

  1. nhanpt14 says:

   có thể show log cho mình được không?

 11. long says:

  Nhờ bác AD hướng dẫn hỗ trợ em cài và crack được bản mới nhất 🙂

  1. nhanpt14 says:

   :)) Cho bác nợ 1 chầu bia

   1. long says:

    OK bác, em ở SG 😉

 12. Minh says:

  Mình active nhưng bị lỗi
  + Error: `We’re unable to confirm that JIRA license
  This license is invalid. Please double-check that you have entered it correctly, and contact Support if the issue continues.`
  + Jira version: 7.5.0
  + Có log thay đổi file jar:
  ___ Modifications ___________________________

  Modified Files : WEB-INF/lib/atlassian-extras-3.2.jar, jira-application.properties, WEB-INF/atlassian-bundled-plugins/atlassian-universal-plugin-manager-plugin-2.22.4.jar
  Removed Files : None

  1. nhanpt14 says:

   Mình không biết giúp bạn được như thế nào đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.