Month: November 2017

[Virtualization ] Docker Ecosystem

  I.Tổng quan về docker I.1 Khái niệm về docker Docker là một hệ thống mã nguồn mở, hỗ trợ đóng gói và tự động triển khai phần mềm trong các container. Nó cung cấp một cách nhanh, gọn để tạo môi trường hoạt động cho phần mềm, giảm thiểu rủi ro giữa dev và…

continue reading
2 Comments

Hazelcast IMDG In-Memory Data Grid

1> Đôi nét về Hazelcast.  Hazelcast là một mạng lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ Ram (in-memory data grid). Hazelcast đưa ra cài đặt của các interface trong Java như: Map, Queue, Excecutor Service, Lock… Nó được thiết kế rất nhẹ và dễ sử dụng. Hazelcast được cài đặt bằng ngôn ngữ Java, client…

continue reading
No Comments

Hướng dẫn enable tapping cho touchpad Ubuntu 16.04.03 LTS

Sau khi update OS cho lappi thân yêu của mình từ bản Ubuntu 14.04 lên bản 16.04.03 mới hơn thì mình gặp một số vấn đề, trong đó có việc là cái touchpad của mình không còn tapping được nữa, do bị disable mặc định bởi cái libinput gì đó của hệ thống. Sau 1…

continue reading
No Comments