#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

Cài đặt cluster Kubernetes sử dụng RKE April 25, 2020

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn một công cụ tuyệt vời, nó có thể giúp bạn launch một cluster Kubernetes trên physical chỉ trong vòng chưa tới 20 phút . Thật tuyệt vời phải không nào , hãy theo dõi bài viết của mình bên dưới nhé .

1) Giới thiệu

Rancher Kubernetes Engine (RKE) là một công cụ dùng để triển khai môi trường Kubernetes trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo hóa. RKE đơn giản hóa việc cài đặt Kubernetes trên bất kì hệ điều hành và nền tảng nào bạn đang chạy .

2) Chuẩn bị

Ở mô hình trong bài viết bạn cần có 3 server để sử dụng làm 3 nodes trong bài viết này lần lướt sẽ là : 10.0.0.1 , 10.0.0.2 , 10.0.0.3 đã cài đặt trước Docker .

3) Cài đặt 

Như mình có nói ở phần 2 bạn cần cài đặt Docker trên 3 node mình muốn deploy Kubernetes  . Sau đó là cài đặt RKE  trên máy client .

$ wget https://github.com/rancher/rke/releases/download/v0.2.1/rke_linux-amd64 && mv rke_linux-amd64 /usr/bin/
$ rke -v rke version v0.2.1

Chuẩn bị 1 manifest như sau :

Sau đó run command line như bên dưới và đợi kết quả .
$ rke up –config rancherui-cluster.yml

Export KUBECONFIG and show nodes :
$ export KUBECONFIG=kube_config_rancherui-cluster.yml

$ kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
10.0.0.1 Ready controlplane,etcd,worker 20m v1.13.4
10.0.0.2 Ready controlplane,etcd,worker 20m v1.13.4
10.0.0.3 Ready controlplane,etcd,worker 20m v1.13.4

Các bạn thấy nó đấy khá là đơn giản và tiện lợi để có 1 cluster Kubernetes . Nếu bạn thấy thích hãy like nó và để lại comment bên dưới cho mình nhé . Thanks các bạn

Categories: Linh tinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.