Category: Linh tinh

  • Linux là cái gì?

    Việc cần làm đầu tiên của 1 Linux system admin đọc được tiếng Anh và hiểu được Linux là gì? Từ điện thoại, xe hơi, siêu máy tính cho đến đồ gia dụng, tất cả đều có mặt của hệ điều hành Linux. Linux. It’s been around since the mid ‘90s, and has since reached…

  • Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

    Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn quả không sai! Task: Convert máy vật lý Windows server 2003 32 bit thành máy ảo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, sau khi task antivirus và tường lửa của máy đích, cung cấp IP, administrator user và password, và chờ đợi. Bắt đầu công việc…