Tag: 16.04

  • Hướng dẫn enable tapping cho touchpad Ubuntu 16.04.03 LTS

    Hướng dẫn enable tapping cho touchpad Ubuntu 16.04.03 LTS

    Sau khi update OS cho lappi thân yêu của mình từ bản Ubuntu 14.04 lên bản 16.04.03 mới hơn thì mình gặp một số vấn đề, trong đó có việc là cái touchpad của mình không còn tapping được nữa, do bị disable mặc định bởi cái libinput gì đó của hệ thống. Sau 1…