Tag: linux

Linux là cái gì?

Việc cần làm đầu tiên của 1 Linux system admin đọc được tiếng Anh và hiểu được Linux là gì? Từ điện thoại, xe hơi, siêu máy tính cho đến đồ gia dụng, tất cả đều có mặt của hệ điều hành Linux. Linux. It’s been around since the mid ‘90s, and has since reached…

continue reading
No Comments

Rsync – Remote sync

Giới thiệu sơ lược: Rsync (Remote sync), là 1 công cụ đồng bộ dữ liệu( file, thư mục) giữa các remote server hoặc local thường được sử dụng trong môi trường *nix thay cho lệnh cp thông thường. Một số đặc điểm: Rsync đồng bộ hóa 2 nơi bằng cách copy dữ liệu theo dạng…

continue reading
2 Comments