Tag: MFG/PRO tip

 • MFG/PRO Simple Init script for Tomcat and Progress OpenEdge

  haizz, đã bỏ dỡ qúa lâu, mốc meo hết rồi. tomcat.init #!/bin/bash HOME=/qserver/apache-tomcat-8.0.27/bin case “$1” in     start) # Main startup echo -n “Starting Apache Tomcat Server: “ $HOME/startup.sh echo “OK” ;;     stop) # Main shutdown echo -n “Shutdown Apache Tomcat Server: “ $HOME/shutdown.sh echo “OK” ;;     reload|restart) $0 stop…

 • [QAD error] Unable to get value of the property 'getAttribute': object is null

  Lỗi: Gặp lỗi này ghi mở Process Map Editor: Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null or undefined in Process Maps. Process Maps give script error   Unable to get value of the property ‘getAttribute’: Object is null or undefined. 😐 lại nợ 1 tấm hình ở đây @@ Resolution: QAD SVG plugin chưa…

 • QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013

  Mục tiêu: Tài liệu này cung cấp những bước cơ bản để deploy 1 QAD patch. Chỉ áp dụng cho QAD EE 2013 Thực hiện: 1. Shutdown tất cả database và server: a. Tắt tomcat b. Tắt server và database đang chạy: stopenv 2. Download patch từ trang chủ, giải nén, sẽ được 1 thư…

 • QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome

  Do QAD Application hiện tại chỉ chạy tốt trên IE các phiên bản cũ ( 7, 8, 9), nên khi chúng ta cài đặt Application cho Client thường gặp khó khăn ( IE 10, 11, Chrome…) Lỗi thường gặp khi cài đặt bằng IE11, hoặc Chrome: Các khắc phục khi bạn đang dùng IE 10,…

 • How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers

  Part 1: Go to E-Mail Definition Maintenance (36.4.20, mgemmt.p).    E-Mail Definition – choose a value, such as a group, user name, etc. Operating System – UNIX (Windows Server require a different set up). Start Effective – 01/01/00, leave End Effective blank.  (this can be set to date(s) desired) Hit Next. Description – choose a description for this e-mail definition. Path and Program Name – enter…