Chuyện của sys

DevOps Blog

[Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook July 28, 2014

Khi chẳng may phải có việc gấp phải ra ngoài, nhưng máy tính của bạn chưa kịp tắt, hoặc bạn đã quên tắt nó khi sử dụng ở công ty. ( Xảy ra thường xuyên luôn ^^)
Bạn sử dụng email Outlook và dĩ nhiên là nó đang được chạy trên máy tính. Lợi dụng được tính năng chạy 1 application khi nhận 1 email của outlook, ta sẽ tạo 1 đoạn chương trình tắt máy, gọi và thực thi nó để phục vụ mục đích ban đầu của chúng ta.
Bước 1: Tạo script để tắt máy. Đơn giản với vài dòng: Ở đây bạn có thể chỉnh số giây là 0 thay vì 100 như trong hình.
tatmay1
Bước 2: Mở Outlook lên, Chọn Rules
tatmay2
Bước 3: Chọn Manage Rules & Alerts:
tatmay3
Bước 4: Chọn New Rule, chọn Apply rule on messages I receive. Click Next
tatmay4
Bước 5: Chọn Select condition(s): tick vào ô with specific words in the subjects
tatmay5
Bước 6: Chọn từ để thực hiện : ở đây chọn từ shutdown. có nghĩa là có chữ shutdown ở subject là sẽ thực thi.
tatmay6
Bước 7: Sau đó, click Next để qua bước tiếp theo
tatmay7
Bước 8: Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chọn hành động sẽ thực hiện, ở đây chúng ta chọn hành động Run application:
tatmay8
Bước 9: Trỏ tới chương trình lúc nãy chúng ta đã tạo: sau đó click Next
tatmay9
Bước 10: Bạn có thể chọn ngoại lệ cho nó trong bảng sau, nếu không cần thiết thì có thể bỏ qua bước này, rồi click Next
tatmay10
Bước 11: Đặt tên cho Rules bạn vừa tạo, Click Finish, vậy là xong.
tatmay11
Như vậy cơ bản là hoàn thành rồi đó, các bạn có thể đọc kỹ các bước của nó để thực hiện 1 cách hợp lý và hoàn toàn theo cách riêng của bạn.
nhanpt

No Comments on [Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook
Categories: Uncategorized