Tag: stack overflow

  • Đằng sau hệ thống Stack Overflow trông như thế nào? (Part 2)

    Đằng sau hệ thống Stack Overflow trông như thế nào? (Part 2)

    Tiếp tục câu chuyện ở part 1, trong bài viết này sẽ trình bày các thành phần tiếp theo của hệ thống Stack Overflow theo kiến trúc được cập nhật đến năm 2016. Cache & Pub/Sub (Redis) SO sử dụng Redis cho 2 việc là caching và pub/sub cho hệ thống, mặc dù chịu tải…

  • Đằng sau hệ thống Stack Overflow trông như thế nào? (part 1)

    Không cần phải giới thiệu nhiều về Stack Overflow (SO), bởi vì nó quá nổi tiếng và phổ biến trong cộng đồng developer và có nguyên cụm từ “The full stackoverflow developer” để mô tả những developer sống không thể thiếu website này 😀 System Engineer cũng không ngoại lệ đâu nhé! Vậy bạn có…