Chuyện của sys

DevOps Blog

Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x August 24, 2015

Xem bóng đá trực tiếp bằng Sopcast là 1 phương án hữu hiệu khi bạn không có tivi hoặc truyền hình cáp, nhất là năm nay sẽ không được xem C1 trên VTV nữa.
Bắt đầu thôi 😀
Trước hết cài 2 gói này:

sudo apt-get install python-glade2 vlc

Add ppa để cài đặt:

sudo add-apt-repository ppa:venerix/pkg

sudo apt-get update

sudo apt-get install sp-auth

Tải bản cài đặt mới nhất

cd /opt/

sudo wget http://sopcast-player.googlecode.com/files/sopcast-player-0.8.5.tar.gz

sudo tar -xvzf sopcast-player-0.8.5.tar.gz

Build software:

cd sopcast-player/
sudo make && make install

Sau đó mở Sopcast và enjoy!!!

No Comments on Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x
Categories: Cũ hơn

QAD – How to check QAD Software Compatibility? June 30, 2014

How can I verify what version of Java is needed to install and run my version of QAD?

How can I verify my version of Progress is certified with my versions of QAD?

What version of QAD Software can I install?
any question for it…

You can use http://store.qad.com/content/compatibility-guide to check it 🙂

Getting Started

 1. Add Products

  • Add your core product (MFG/PRO or Enterprise Applications)
  • Select add-on module
 2. Check Compatibility

  • See compatibility between products, systems, and languages
 3. Next Steps

  • Share, export, save or load systems

An example result:

Image

No Comments on QAD – How to check QAD Software Compatibility?
Tags: , ,
Categories: Uncategorized