Chuyện của sys

DevOps Blog

Hướng dẫn fix lỗi "not enough physical memory" trên VMWare Workstation/Player trên Ubuntu March 29, 2018

VMWare Player là 1 phần mềm ảo hóa được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng system admin, phục vụ cho việc làm lab cũng như thử nghiệm những hệ điều hành mới mà không cần phải cài đặt trên máy host và đây là phần mềm ưa thích của mình thay vì cài VirtualBox hay VMWare Workstation.
Thông tin về hệ thống, VMWare Player 14.0.0 trên OS kernel 4.13.0-37-gerenic

Tuy nhiên, sau khi cài đặt bản VmWare Workstation 14 Player trên Ubuntu 16.04 thì mình gặp phải lỗi sau khi tạo 1 VM.

Mặc dù RAM của host còn available rất nhiều 😕

Sau khi search google thì mình được biết đây là bug của VMWare trên host kernel 4.13 và mình đã follow thực hiện hotfix theo các bước sau.
Thông tin hotfix ở đây https://github.com/mkubecek/vmware-host-modules/commit/770c7ffe611520ac96490d235399554c64e87d9f
cd /tmp/
sudo cp -r /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar .
tar xf vmmon.tar
sudo rm -rf vmmon.tar
wget https://raw.githubusercontent.com/mkubecek/vmware-host-modules/fadedd9c8a4dd23f74da2b448572df95666dfe12/vmmon-only/linux/hostif.c
mv -f hostif.c vmmon-only/linux/
tar cf vmmon.tar vmmon-only
sudo mv -f vmmon.tar /usr/lib/vmware/modules/source/
sudo vmware-modconfig –console –install-all
Như vậy là đã fix xong lỗi trên rồi, tiếp tục làm việc thôi 🙂
 
 

No Comments on Hướng dẫn fix lỗi "not enough physical memory" trên VMWare Workstation/Player trên Ubuntu

Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter October 12, 2014

Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn quả không sai!

Task: Convert máy vật lý Windows server 2003 32 bit thành máy ảo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, sau khi task antivirus và tường lửa của máy đích, cung cấp IP, administrator user và password, và chờ đợi.
Bắt đầu công việc lúc 8h30, server đích dung lượng khoảng ~300GB, vẫn đang chạy live ứng dụng, tốc độ thực hiện có vẻ không được nhanh như mong muốn, tới gần 12h mới được 50% tiến trình.
Khoảng 3h30, thanh process chỉ tới 98% , sắp vui mừng để hoàn thành công việc thì đột nhiên, VMWare thông báo lỗi như sau:
unable to create ‘\\.\xxx\$Reconfig$’
Không kịp chụp hình @@
Còn trên con server đích thì log event của nó báo error quá trời….
unable to create \\.\vstor2-mntapi-shared.xxxx
Không biết xử lý sao, đành phải google thôi~~ phí gần 8h convert mà thành quả thế này.
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1030145
Bản chất lỗi: Lỗi xảy ra khi trong boot.ini được thiết lập cho server có thêm tham số \3GB
Cách mở boot.ini

Edit the Boot.ini File

To view and edit the Boot.ini file:

  1. Right-click My Computer, and then click Properties.
    -or-

    Click Start, click Run, type sysdm.cpl, and then click OK.

  2. On the Advanced tab, click Settings under Startup and Recovery.
  3. Under System Startup, click Edit.

và thực hiện bỏ lựa chọn \3GB, restart lại server và thực hiện lại từ đầu.
Task hoàn thành vào 10h41 đêm đó.
=.= viết như cục shit 😀

No Comments on Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter