Chuyện của sys

DevOps Blog

Không mở được Progress Explorer Tool trên Windows 2008 R2 November 19, 2014

Cài đặt Progress OpenEdge 10.2B lên Windows 2008 R2, mở cái Explore Tool lên không được, tự động tắt khi chạy.
Sau khi google, ta cũng tìm ra cách sửa, tuy nó không có phải là cách chính thống, nhưng cũng tạm thời giải quyết được vấn đề, nên cứ như thế mà làm thôi.
Sửa Registry của EnableJIT từ 1 thành 0 trong mục HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Java VM
Sau đó Run as Administrator.
Rứa thôi

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *