Fix lỗi NTLDR is missing trên Windows Server

Gặp lỗi này khi mình Extend cái virtual disk của máy Windows Server 2003 R2 trên ESXi 5.1. Lỗi này xảy ra do thiếu file ntldr do boot loader trên ổ C bị lỗi, 🙁 chắc do mình extend nó gấp quá 😀 Dùng cách Recovery của Windows Server 2003 để fix lỗi này, may…

continue reading
No Comments