Làm thế nào để tạo một Mysql Master-Slave khi đã có một server đang chạy standalone ?

Hôm nay mình gặp 1 case chưa làm bao giờ đó là có một Mysql đang chạy standalone và muốn deploy 1 master slave cho nó . Mình thấy nó khá hay nên lên đây viết vài dòng cũng như là note lại cho bản thân . Chuẩn bị : – Stop tất cả các…

continue reading
No Comments