Chuyện của sys

DevOps Blog

post nhảm, để đó khi khác tiếp August 29, 2014

Liệt kê toàn bộ tên file trong 1 thư mục:

for i in *; do printf “%s\n” $(readlink -f “$i”) >> /tmp/test; done

dùng perl

perl -MCwd -le ‘

for (@ARGV) {
if ($p = Cwd::abs_path $_) {
print $p;
} else {
warn “abs_path: $_: $!\n”;
$ret = 1;
}
}
exit $ret’ *

Hẹn viết code bằng python với os.walk cho nó đỡ đỡ xí

 

No Comments on post nhảm, để đó khi khác tiếp
Categories: Uncategorized

How to connect Oracle Database from client !!! August 27, 2014

Cài client lên rồi, thì bắt đầu sử dụng nó để kết nối tới database server.

ở đây, server dùng 10G R2, còn client sẽ sử dụng Client 11G R2.

Bước 1: Mở oralce net manager lên

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048556_812851065_574_574.jpg

Bước 2: Tạo mới 1 service name bằng wizard

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048557_171410765_574_574.jpg

Bước 3: Chọn type của service:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048559_428337861_574_574.jpg

Bước 4: Điền hostname hoặc ip và port ,mặc định là port 1521

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048559_428337861_574_574.jpg

Bước 5: Ghi tên và Chọn type của connection 

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048570_747336676_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048564_1106526554_574_574.jpg

Bước 6: test kết nối :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048579_334563122_574_574.jpg

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048576_345567099_574_574.jpg

Sử dụng user đã được cấp tới database:

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048571_1744829754_574_574.jpg

test OK

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048574_746545080_574_574.jpg

Bước 7: Lưu lại file cấu hình 

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048582_1857026058_574_574.jpg

Bước 8: test bằng cách tnsping :

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/27/15/44/3071048583_1520135775_574_574.jpg

Như vậy là xong rồi @@

Nhanpt

 

 

No Comments on How to connect Oracle Database from client !!!
Categories: Uncategorized

How to change hostname and oracle enterprise manager ORACLE

Hic, lỗi @@ đổi cái hostname, với ip của máy đã có cài em.

oralcefail

Cầu cứu anh em và google ta có cách :d

 

Reconfigure Oracle EM

oraclefix

Hic, như vậy chắc là được á!!!

 

 

No Comments on How to change hostname and oracle enterprise manager ORACLE
Categories: Uncategorized

Chuyện hoa sim August 20, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=CJB36t4vlTY

No Comments on Chuyện hoa sim
Categories: Uncategorized

Error: ORA-04031: unable to allocate xxxx bytes of shared memory ("shared pool","select increment$,minvalue,m…","sga heap(3,0)","kglsim heap") August 18, 2014

Lỗi liên tục khi chạy application với database Oracle, thiệt là bực mình, vì kinh nghiệm với nó mình không có.

loioracle3

Như cái thông báo lỗi, mình xem SGA của nó như sau:

sga

Quá nhỏ —> điều cần làm là tăng Shared memory lên.
Chạy câu lệnh sau, để tăng sgq lên 1G.

alter system set sga_max_size=1G scope=spfile;

alter system set sga_target=1G scope=spfile;

Sau đó shutdown immediate
Khởi động database lại với startup

kiểm tra lại sga:

sganew

Như vậy là đủ xài rồi 😀

Nhanpt

No Comments on Error: ORA-04031: unable to allocate xxxx bytes of shared memory ("shared pool","select increment$,minvalue,m…","sga heap(3,0)","kglsim heap")
Categories: Uncategorized

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows August 14, 2014

Tại sao phải cài :
Cài đặt Oracle Client để kết nối tới 1 database server để thực hiện các thao tác với đó thông qua SQL*Plus hoặc những công cụ tương tự.
Để sử dụng 1 số chức năng khác ví dụ như Oracle Spreadsheet Add-In for Predictive Analytics

Download ở đâu:

Lựa chọn phiên bản thích hợp ở link sau
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/112010-win64soft-094461.html

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cài đặt Oracle Client 11R2  trên Windows 64bit:

Trước khi cài đặt, bạn phải chắc chắn là server của bạn thỏa mãn các điều kiện ban đầu(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e47959/pre_install.htm#NTCLI1244) và tất cả các dịch vụ Oracle đã được tắt, sử dụng user được đặt trong nhóm Administrator.

Bước 1: Sau khi tải về, bạn vào thư mục Client, chạy SETUP.EXE để chạy trình cài đặt

Chọn Administrator trong trang Select Installation Type
client1

Chọn Next

Bước 2: Ở trang Download Software Updates, nếu như bạn muốn tự động update thì nên chọn tính năng này sau khi cung cấp tài khoản Support, còn không thì bỏ qua

client2

Chọn Next

Bước 3: Chọn ngôn ngữ cho UI của bạn ở trang Select Product Languages

client3

Chọn Next

Bước 4: Ở trang Specify Install Location, điền vào mục Oracle Base để lựa chọn nơi cài đặt.

client4

Sau đó Chọn Next

Bước 5: Trình cài đặt sẽ kiểm tra thông tin và hiển thị toàn bộ thông tin cài đặt

client5

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa bằng nút Back, nếu đồng ý cài đặt, chọn Next

Bước 6: Chờ cho quá trình cài đặt kết thúc, rồi nhấn Finish

client6

Như vậy chúng ta đã hoàn thành được việc cài đặt Client rồi.

Tham khảo thêm tại: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16807/connecting.htm#DMADM222

No Comments on Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows

[VMWare] Sử dụng tính năng Share Folder trên VMWare August 7, 2014

Việc chia sẻ thư mục với máy thật và máy ảo là điều cần thiết và được VMWare thiết lập trong Option Share Folder. Tính năng này được thực hiện trên các hệ điều hành như Windows, Linux, Mac OS.

Có thể tham khảo tại đây: https://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_running_shared_folders.html

Cách làm như sau:
Bước 1: Vào VMWare Machine Settings. chọn Tab Option, chọn Share Folder.

Ở đây ta thấy tính năng này đã bị Disabled

.share_folder1

Bước 2: Enable tính năng rồi chọn thư mục để chia sẻ với máy ảo, hiện ra Wizard, ta chọn Next

share_folder2

Bước 3: Chọn thư mục để chia sẻ ở Host Path, Name là tên chia sẻ.

Screenshot_3

Bước 4: Chọn thuộc tính cho nó, có thể để read-only hoặc full quyền.

Screenshot_4

Bước 5: Reset máy ảo vào login vào kiểm tra thôi ^^

Thư mục sẽ được hiển thị ở My Computer như 1 ổ đĩa được chia sẻ qua mạng Lan.

nhanpt

No Comments on [VMWare] Sử dụng tính năng Share Folder trên VMWare
Categories: Uncategorized

[SystemTip] Cài đặt VMWare Tools cho máy ảo Red Hat trên VMWare Workstation

Trong quá trình sử dụng VMWare, chúng ta thường xuyên phải copy file từ máy thật sang máy ảo để tiện cho quá trình sử dụng và tiết kiệm thời gian tải các file có dung lượng lớn về máy ảo để sử dụng.
Trong máy ảo Windows thì tương đối dễ dàng, còn trong Linux thì thường gây trở ngại cho 1 số bạn chưa quen với hệ điều hành này, sau đây là hướng dẫn nhỏ, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn.
Đầu tiên, bạn mở máy ảo Red Hat lên, đăng nhập vào user root ( để chắc chắn rằng bạn có toàn quyền thực thi với file sẽ cài đặt)
Chọn Virtual Machine –> Install VMWares Tools:bsdvn-vmtool-1.pngLúc này Disc VMware Tools sẽ được mount vào, ta có thể nhìn thấy trên desktop.
bsdvn-vmtool-2.pngMở file ra, ta thấy các file sau trong gói cài đặt
bsdvn-vmtool-3.png
Giải nén vào thư mục Desktop
bsdvn-vmtool-4.png
Quá trình giải nén hiện ra
bsdvn-vmtool-5.png
Ta được thư mục vmware-tools-distrib, mở để xem
bsdvn-vmtool-6.png
Bắt đầu chạy file vmware-install.pl, chọn Run in terminal
bsdvn-vmtool-7.png
Tiếp theo, bạn cứ Enter để nhận cấu hình mặc định, cho tới khi kết thúc quá trình.
bsdvn-vmtool-8.png
Sau khi hoàn thành, bạn restart lại máy ảo, sau đó bắt đầu sử dụng tính năng bạn vừa cài đặt.
Chúc bạn thành công :)

No Comments on [SystemTip] Cài đặt VMWare Tools cho máy ảo Red Hat trên VMWare Workstation
Categories: Uncategorized

[Tip] VNC và điều chưa biết August 5, 2014

Yêu cầu công việc cần phải remote vào cái server Linux khách hàng, mà bắt buộc phải chạy cái giao diện GUI để cài đặt nữa. Nếu là server Windows còn cách dùng teamviewer, Remote Desktop -.- Còn Linux chưa nghe qua… Lúc đó bí -.= Google phát ra có cái tool hay 😀

Tính ra chỉ khi gặp task thì con người mới chịu tìm hiểu 😀

Trước hết, bạn phải cài đặt VNC server lên máy RedHat của bạn:
Bước 1: Cài đặt VNC Server
Cài trực tiếp nếu server có kết nối Internet: yum install tigervnc-server
Còn không thì bạn có thể bỏ đĩa cài đặt để cài gói vào: Ở đây là đĩa RHEL_6.2
vnc-6.png
Sau đó vào thư mục Packages, chạy gói cài đặt:
vnc-6-1.png
Bước 2: Cấu hình VNC Server
2.1 Chỉnh file cấu hình “/etc/sysconfig/vncservers”: đây là file nguyên gốc
vnc-2.png
sau khi sửa:
vnc-3.png
Ở đây cấu hình VNC Server được cấu hình cho 2 user root và mfg, display là 800*600
2.2 Đặt mật khẩu cho từng user ở file “/etc/sysconfig/vncservers” hoặc gõ lệnh vncpasswd cho từng user
Ở đây vncpasswd cho user mfg ( tương tự cho user root)
vnc-4.png
Bước 3: Khởi động dịch vụ: service vncserver start
vnc-5.png
Như vậy là đã xong phần thiết lập ở phía server.

Thằng này thì có nhiều thể loại Client viewer, miễn có java là chạy ngon.
mình có thể dùng Plugin VNC viewer của Chrome để làm Client.
Bước 1: Truy cập vào Chrome và cài đặt ứng dụng.
vnc-7.png
Bước 2: Khởi chạy ứng dụng:
vnc-8.png
Ở đây bạn điền vào Address hostname hoặc ip của vnc server và port, mặc định là 5901
Picture Quality: Bạn chọn chất lượng của display.
Bước 3: Nhấn connect và nhập password vào ô
vnc-9.png

Sau đó login vào và làm việc thôi ^^
vnc-10.png

No Comments on [Tip] VNC và điều chưa biết
Categories: Uncategorized

[OpenEdge] AdminServer is not starting

Description:

 • Tried to start the AdminService more than once using Windows Services
 • PROADSV -query shows that the AdminServer is not alive.
 • java process are still running in memory  
 • AdminServer port is in use
 • netstat -a shows port 20931, the default AdminServer port, is in use.

Root Cause:

 • Previous session did not finished properly. Java processes are hung.      

Resolution:

 • For UNIX, Kill any jvm processes that show from a ‘ps -ef || grep jvm’ command.
  Then restart the AdminServer with proadsv -start.
 • For Windows, Terminate all java.exe using Windows Task Manager.
  Make sure that that “Show process for all users” is turned on when looking for java.exe process.Restart AdminServer.

More: http://knowledgebase.progress.com/articles/Article/P17481      

No Comments on [OpenEdge] AdminServer is not starting
Categories: Uncategorized