Category: Uncategorized

[Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook

Khi chẳng may phải có việc gấp phải ra ngoài, nhưng máy tính của bạn chưa kịp tắt, hoặc bạn đã quên tắt nó khi sử dụng ở công ty. ( Xảy ra thường xuyên luôn ^^) Bạn sử dụng email Outlook và dĩ nhiên là nó đang được chạy trên máy tính. Lợi dụng…

continue reading
No Comments

Chạy file đuôi chấm bin trên *NIX

Khi bạn download ở trên Internet về 1 file cài đặt với phần mở rộng là file chấm bin ( ví dụ: bạn down java JDK từ trang chủ với dạng jdk-6u45-linux-x64.bin), khá mơ hồ nhỉ 😀 30s để google cách chạy file này!!! 1. Bạn cho phép quyền thực thi file với câu lệnh chmod:…

continue reading
No Comments

Hướng dẫn cài đặt SAP B1 8.8 PL 10 (video)

continue reading
No Comments

9 Lý Do Chứng Minh Thuyết Tiến Hóa của Darwin Sai

continue reading
No Comments

Linux Baby Rocker :D ru con hợp lý!!!

continue reading
No Comments

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (4)

Kiểm tra log file ở server: – Kiểm tra đã kết nối được với Local hay chưa? – Tracert đường đi của nó: – Truy nhập vào máy Local: – Xem các thư mục được chia sẻ: – Down tập tin BaiTapThucHanhDebug.doc từ máy Local: – Up tập tin uptest.rar lên máy Local:  Nhanpt

continue reading
No Comments

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (3)

 Bật chức năng IP Forwarding:Mở file /etc/sysctl.conf và đặt ‘net.ipv4.ip_forward’ to 1.net.ipv4.ip_forward = 1Để chắc chắn rằng đã thay đổi sysctl.conf sử dụng lệnh sau:sysctl –p– Tắt firewallService iptables stop– Tạo thư mục chứa IP tĩnh cho từng user Client.Tạo thư mục ccd (/etc/openvpn/ccd)mkdir /etc/openvpn/ccdTạo profile cho user nhan và quivi /etc/openvpn/ccd/nhan – Sửa file cấu…

continue reading
No Comments

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (2)

Copy thư mục easy-rsa sang /etc/openvpn/:cp -R /usr/share/doc/openvpn-2.2.2/easy-rsa/ /etc/openvpn/Tiếp theo: Chuẩn bị tạo Giấy chứng nhận CAcd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0chmod 755 *source ./vars./vars./clean-all – Build CA:./build-caCountry Name: Điền tên quốc gia, có thể để trốngState or Province Name: điền bang hay tỉnh hoặc để trốngCity: điền Thành phố hoặc để trốngOrg Name: điền Tổ chức hoặc để trốngOrg Unit Name: điền Đơn vị…

continue reading
No Comments

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (1)

1. Giới thiệu:– OpenVPN là một giải pháp dựa trên nền tảng SSL/TLS, sử dụng để xây dựng VPN cho Intranet với đường hầm dữ liệu thông qua một cổng TCP/UDP trên một mạng không an toàn như Internet.– OpenVPN có thể được cài đặt trên gần như bất kỳ nền tảng bao gồm cả…

continue reading
No Comments

SAP Explained – Tổng hợp SAP – SAP là gì?

continue reading
No Comments