Month: July 2014

SAP Explained – Tổng hợp SAP – SAP là gì?

continue reading
No Comments
continue reading
No Comments

QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013

Mục tiêu: Tài liệu này cung cấp những bước cơ bản để deploy 1 QAD patch. Chỉ áp dụng cho QAD EE 2013 Thực hiện: 1. Shutdown tất cả database và server: a. Tắt tomcat b. Tắt server và database đang chạy: stopenv 2. Download patch từ trang chủ, giải nén, sẽ được 1 thư…

continue reading
No Comments

QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome

Do QAD Application hiện tại chỉ chạy tốt trên IE các phiên bản cũ ( 7, 8, 9), nên khi chúng ta cài đặt Application cho Client thường gặp khó khăn ( IE 10, 11, Chrome…) Lỗi thường gặp khi cài đặt bằng IE11, hoặc Chrome: Các khắc phục khi bạn đang dùng IE 10,…

continue reading
No Comments