Chuyện của sys

DevOps Blog

QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome July 1, 2014

Do QAD Application hiện tại chỉ chạy tốt trên IE các phiên bản cũ ( 7, 8, 9), nên khi chúng ta cài đặt Application cho Client thường gặp khó khăn ( IE 10, 11, Chrome…)
Lỗi thường gặp khi cài đặt bằng IE11, hoặc Chrome:
Các khắc phục khi bạn đang dùng IE 10, 11:
Vào Settings, chọn Compatibility View Settings:
Chọn site bsd rồi Add vào dann sách:
Vậy là xong rồi đó:
Tương tự cho Chrome: Bạn dùng IE Tab để mở link cài đătj
Vậy là ok rồi :
 
Have fun :)
Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *