Chuyện của sys

DevOps Blog

[Tip] VNC và điều chưa biết August 5, 2014

Yêu cầu công việc cần phải remote vào cái server Linux khách hàng, mà bắt buộc phải chạy cái giao diện GUI để cài đặt nữa. Nếu là server Windows còn cách dùng teamviewer, Remote Desktop -.- Còn Linux chưa nghe qua… Lúc đó bí -.= Google phát ra có cái tool hay 😀

Tính ra chỉ khi gặp task thì con người mới chịu tìm hiểu 😀

Trước hết, bạn phải cài đặt VNC server lên máy RedHat của bạn:
Bước 1: Cài đặt VNC Server
Cài trực tiếp nếu server có kết nối Internet: yum install tigervnc-server
Còn không thì bạn có thể bỏ đĩa cài đặt để cài gói vào: Ở đây là đĩa RHEL_6.2
vnc-6.png
Sau đó vào thư mục Packages, chạy gói cài đặt:
vnc-6-1.png
Bước 2: Cấu hình VNC Server
2.1 Chỉnh file cấu hình “/etc/sysconfig/vncservers”: đây là file nguyên gốc
vnc-2.png
sau khi sửa:
vnc-3.png
Ở đây cấu hình VNC Server được cấu hình cho 2 user root và mfg, display là 800*600
2.2 Đặt mật khẩu cho từng user ở file “/etc/sysconfig/vncservers” hoặc gõ lệnh vncpasswd cho từng user
Ở đây vncpasswd cho user mfg ( tương tự cho user root)
vnc-4.png
Bước 3: Khởi động dịch vụ: service vncserver start
vnc-5.png
Như vậy là đã xong phần thiết lập ở phía server.

Thằng này thì có nhiều thể loại Client viewer, miễn có java là chạy ngon.
mình có thể dùng Plugin VNC viewer của Chrome để làm Client.
Bước 1: Truy cập vào Chrome và cài đặt ứng dụng.
vnc-7.png
Bước 2: Khởi chạy ứng dụng:
vnc-8.png
Ở đây bạn điền vào Address hostname hoặc ip của vnc server và port, mặc định là 5901
Picture Quality: Bạn chọn chất lượng của display.
Bước 3: Nhấn connect và nhập password vào ô
vnc-9.png

Sau đó login vào và làm việc thôi ^^
vnc-10.png

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *