Chuyện của sys

DevOps Blog

[VMWare] Sử dụng tính năng Share Folder trên VMWare August 7, 2014

Việc chia sẻ thư mục với máy thật và máy ảo là điều cần thiết và được VMWare thiết lập trong Option Share Folder. Tính năng này được thực hiện trên các hệ điều hành như Windows, Linux, Mac OS.

Có thể tham khảo tại đây: https://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_running_shared_folders.html

Cách làm như sau:
Bước 1: Vào VMWare Machine Settings. chọn Tab Option, chọn Share Folder.

Ở đây ta thấy tính năng này đã bị Disabled

.share_folder1

Bước 2: Enable tính năng rồi chọn thư mục để chia sẻ với máy ảo, hiện ra Wizard, ta chọn Next

share_folder2

Bước 3: Chọn thư mục để chia sẻ ở Host Path, Name là tên chia sẻ.

Screenshot_3

Bước 4: Chọn thuộc tính cho nó, có thể để read-only hoặc full quyền.

Screenshot_4

Bước 5: Reset máy ảo vào login vào kiểm tra thôi ^^

Thư mục sẽ được hiển thị ở My Computer như 1 ổ đĩa được chia sẻ qua mạng Lan.

nhanpt

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *