Chuyện của sys

DevOps Blog

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows August 14, 2014

Tại sao phải cài :
Cài đặt Oracle Client để kết nối tới 1 database server để thực hiện các thao tác với đó thông qua SQL*Plus hoặc những công cụ tương tự.
Để sử dụng 1 số chức năng khác ví dụ như Oracle Spreadsheet Add-In for Predictive Analytics

Download ở đâu:

Lựa chọn phiên bản thích hợp ở link sau
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/112010-win64soft-094461.html

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cài đặt Oracle Client 11R2  trên Windows 64bit:

Trước khi cài đặt, bạn phải chắc chắn là server của bạn thỏa mãn các điều kiện ban đầu(http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e47959/pre_install.htm#NTCLI1244) và tất cả các dịch vụ Oracle đã được tắt, sử dụng user được đặt trong nhóm Administrator.

Bước 1: Sau khi tải về, bạn vào thư mục Client, chạy SETUP.EXE để chạy trình cài đặt

Chọn Administrator trong trang Select Installation Type
client1

Chọn Next

Bước 2: Ở trang Download Software Updates, nếu như bạn muốn tự động update thì nên chọn tính năng này sau khi cung cấp tài khoản Support, còn không thì bỏ qua

client2

Chọn Next

Bước 3: Chọn ngôn ngữ cho UI của bạn ở trang Select Product Languages

client3

Chọn Next

Bước 4: Ở trang Specify Install Location, điền vào mục Oracle Base để lựa chọn nơi cài đặt.

client4

Sau đó Chọn Next

Bước 5: Trình cài đặt sẽ kiểm tra thông tin và hiển thị toàn bộ thông tin cài đặt

client5

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa bằng nút Back, nếu đồng ý cài đặt, chọn Next

Bước 6: Chờ cho quá trình cài đặt kết thúc, rồi nhấn Finish

client6

Như vậy chúng ta đã hoàn thành được việc cài đặt Client rồi.

Tham khảo thêm tại: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/datamine.112/e16807/connecting.htm#DMADM222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *