Chuyện của sys

DevOps Blog

Disabling Time Synchronization September 3, 2014

Bài này có viết trong Knowledge Base của VMWare http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1189

Đại khái như sau:

Mình muốn tắt chế độ đồng bộ thời gian của cái máy ảo với cái máy thật của mình ( thời gian thực) vì có 1 số chương trình bị hết hạn sử dụng, hoặc chỉ sử dụng được trong 1 khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, ví dụ ngày 01/08/2014, bây giờ là ngày 03/09/2014 mình chỉnh lại giờ hệ thống của máy ảo đúng ngày 01/08, nhưng sau đó, power off hay suspend, nó lại ngay lập tức nhận lại ngày của hiện tại -.- rất mất công khi 1 số services sẽ bị chạy sai.

Xử lý như sau:

Mở file configure của cái máy ảo lên( file đuôi .vmx)

Đối với VMWare Workstation, Player thì thêm mấy dòng như sau:

tools.syncTime = “FALSE”
time.synchronize.continue = “FALSE”
time.synchronize.restore = “FALSE”
time.synchronize.resume.disk = “FALSE”
time.synchronize.shrink = “FALSE”
time.synchronize.tools.startup = “FALSE”
time.synchronize.tools.enable = “FALSE”
time.synchronize.resume.host = “FALSE”

Đối với ESX thì đổi FALSE thành 0

tools.syncTime = “0”
time.synchronize.continue = “0”
time.synchronize.restore = “0”
time.synchronize.resume.disk = “0”
time.synchronize.shrink = “0”
time.synchronize.tools.startup = “0”
time.synchronize.tools.enable = “0”
time.synchronize.resume.host = “0”

Như vậy là OK.

Nhân PT

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *