Chuyện của sys

DevOps Blog

Linux là cái gì? July 9, 2017

Việc cần làm đầu tiên của 1 Linux system admin đọc được tiếng Anh và hiểu được Linux là gì?

Từ điện thoại, xe hơi, siêu máy tính cho đến đồ gia dụng, tất cả đều có mặt của hệ điều hành Linux.

Linux. It’s been around since the mid ‘90s, and has since reached a user-base that spans industries and continents. For those in the know, you understand that Linux is actually everywhere. It’s in your phones, in your cars, in your refrigerators, your Roku devices. It runs most of the Internet, the supercomputers making scientific breakthroughs, and the world\’s stock exchanges. But before Linux became the platform to run desktops, servers, and embedded systems across the globe, it was (and still is) one of the most reliable, secure, and worry-free operating systems available.

Vậy nó có giống như Windows XP, Windows 7, Windows 10, MacOS X hay không? Nó bao gồm những thành phần nào? Tại sao lại sử dụng nó?

Just like Windows XP, Windows 7, Windows 8, and Mac OS X, Linux is an operating system. An operating system is software that manages all of the hardware resources associated with your desktop or laptop. To put it simply – the operating system manages the communication between your software and your hardware.
This is the one question that most people ask. Why bother learning a completely different computing environment, when the operating system that ships with most desktops, laptops, and servers works just fine? To answer that question, I would pose another question. Does that operating system you’re currently using really work “just fine”? Or are you constantly battling viruses, malware, slow downs, crashes, costly repairs, and licensing fees?

Ubuntu, Fedora, Arch … khác nhau như thế nào? tại sao lại lắm chuyện khi đưa ra 1 đống “distro”như thế?

Linux has a number of different versions to suit nearly any type of user. From new users to hard-core users, you’ll find a “flavor” of Linux to match your needs. These versions are called distributions (or, in the short form, “distros.”) Nearly every distribution of Linux can be downloaded for free, burned onto disk (or USB thumb drive), and installed (on as many machines as you like).

Nên dùng RedHat hay Ubuntu cho server của bạn? Cái nào là miễn phí hoàn toàn, cái nào phải trả tiền để mua gói dịch vụ hỗ trợ?

Which distribution you use will depend upon the answer to three simple questions:

  • How skilled of a computer user are you?
  • Do you prefer a modern or a standard desktop interface?
  • Server or desktop?

Đọc tới đây là bắt đầu rối tinh rối mù rồi, nhưng vẫn phải quyết định “thử” 1 cái nào đó phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu như là 1 system admin hoặc muốn trở thành 1 thứ gì đó tương tự, thì hãy bắt đầu ngay và luôn. Hãy cài đặt nó 🙂

For most, the idea of installing an operating system might seem like a very daunting task. Believe it or not, Linux offers one of the easiest installations of all operating systems. In fact, most versions of Linux offer what is called a Live distribution – which means you run the operating system from either a CD/DVD or USB flash drive without making any changes to your hard drive. You get the full functionality without having to commit to the installation. Once you’ve tried it out, and decided you wanted to use it, you simply double-click the “Install” icon and walk through the simple installation wizard.

Tôi chọn Ubuntu 14.04 LTS cho laptop đang sử dụng và Centos, Ubuntu cho hệ thống máy chủ mình đang vận hành.
Tới đây thì chắc bạn cũng đang bận bịu với việc google cách cài đặt 1 hệ điều hành Linux như thế nào? hoặc là đang google dịch để hiểu bài viết trên nói gì, nhưng dù sao, thì cũng chào mừng các bạn đến 1 thế giới mới sau khi gõ “Linux là gì?”
 
 
 

Tags:
Categories: Linh tinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *