Chuyện của sys

DevOps Blog

System Administrator/ System Engineer là làm gì? July 9, 2017

Tùy từng môi trường, tùy công ty, mà chức danh System Administrator (SA) hay System Engineer (SE) sẽ làm những công việc khác nhau, đảm nhiệm nhiều “chức năng” khác nhau, từ việc thay mực máy in, kéo dây điện thoại, chặn truy cập vào trang thiendia.com… cho tới vận hành 1 hệ thống siêu lớn, cung cấp hạ tầng Cloud, quản trị database…

Dạo 1 vòng các trang tuyển dụng, thì đại khái công việc của SA/SE như sau:
Cái này của chuyên hosting

– Quản trị hệ thống máy chủ Web Hosting, Database, Windows, Linux
– Quản trị hệ thống Cloud (VMWare, Xen, Parallels, Virtuozzo)
– Làm việc Backend hỗ trợ cho đội ngũ chăm sóc khách hàng
– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
– Theo dõi, phân tích và xử lý sự cố
– Viết tài liệu triển khai, lập lịch và bảo trì hệ thống

Của 1 công ty Singapore nào đó

– Provide operational and maintenance support for cyber security infrastructure components like SIEM, firewalls, Endpoint systems, intrusion prevention/detection systems, etc.
– Perform corrective actions or routine preventive maintenance tasks, e.g. evaluate, test, and apply critical patches to operating systems, applications, etc.
– Analyzing, correcting and troubleshooting from fault calls remotely and onsite.

Của 1 công ty chuyên về game nào đó

Quản trị vận hành hệ thống game.
Chịu trách nhiệm về khả năng bảo mật, backup, dự phòng của hệ thống.
Chịu trách nhiệm toàn bộ hạ tầng network, servers, ứng dụng cho toàn bộ hệ thống game.
Kết hợp với team sản phẩm design hệ thống game.
Đảm bảo security của hệ thống ở mức tối ưu nhất.

Vậy đề làm được SA/SE thì phải có những kỹ năng, yêu cầu gì?
🙂 Đón xem các bài viết tiếp theo nhé.

Categories: Chuyện nghề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *