Chuyện của sys

DevOps Blog

Làm thế nào để deploy một application lên Kubernetes với Helm – Phần 2 April 4, 2020

Chào các bạn, ở phần 1 mình đã giới thiệu một cách cơ bản về Helm và một số các thành phần cơ bản của nó . Và ở phần này, mình sẽ nói một cách cơ bản nhất làm thế nào để deploy một application sử dụng Helm lên Kubernetes .
1) Build một image .
Ở bài này mình sẽ đưa một app Nodejs để sử dụng Helm deploy lên Kubernetes .
Dockerfile : 

Project Nodejs :

Build image: 

Push image tới registry của Docker Hub

2) Tạo một helm chart

Tạo deployments , ingress , service :

Edit file values.yaml

3) Deploy Helm chart đã tạo tới cluster Kubernetes .
Sau khi đã tạo các thành phần cần cho helm chart thì mình sẽ sử dụng helm để deploy .
Check syntax :

Deploy:


Thử vào web :

Trên đây là hướng dẫn giúp các bạn có thể sử dụng Helm để deploy một app nodejs lên một cluster Kubernetes . Hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức hữu ích . Hãy để lại một like nếu bạn thích nó và chúc cho các bạn có một kì làm việc W@H Covid-19 có thêm được nhiều kiến thức mới .

Categories: Linh tinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *