Chuyện của sys

DevOps Blog

Top 10 câu hỏi khi phỏng vấn DevOps Engineer ? – Phần 1 September 30, 2021

Chào các bạn , lại là mình đây sau một thời gian nghỉ dịch ròng rã 5 tháng ở quê thèm lắm cảm giác nhộn nhịp của thành phố .Trong thời gian rảnh rỗi mình có đi PV dạo một vài nơi . Và hôm nay mình xin phép được tổng hợp lại cho AE chút ít câu hỏi khi PV DevOps Engineer thì các manager/leader họ sẽ hay hỏi gì ?

  1. Trong TCP có bao nhiêu flags ?
  2. TCP và UDP khác nhau như thế nào ?
  3. DNS chạy ở layer mấy ?
  4. Khi nhập một domain https lên trình duyệt SSL được duyệt như thế nào ?
  5. Pod-1 ở node A gọi sang Pod-1 ở node B trong Kubernetes gọi ra sao ?
  6. CNI em đang dùng Kubernetes là gì ? Nó khác gì so với các CNI còn lại ?
  7. Trong Prometheus nếu không muốn xài mode pull thì có thể chủ động đẩy data tới server được không ? Bằng cách nào ?
  8. Có sử dụng iptables giữa các Node hay không ? Nếu có nếu cần add thêm 1 rule firewall thì làm như thế nào ?
  9. Sự khác nhau giữa readinessProbe và livenessProbe ?
  10. Trong HPA targetCPUUtilizationPercentage tính dựa trên percentage của chỉ số nào ?
Categories: Linh tinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *