[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (2)

Copy thư mục easy-rsa sang /etc/openvpn/:cp -R /usr/share/doc/openvpn-2.2.2/easy-rsa/ /etc/openvpn/Tiếp theo: Chuẩn bị tạo Giấy chứng nhận CAcd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0chmod 755 *source ./vars./vars./clean-all – Build CA:./build-caCountry Name: Điền tên quốc gia, có thể để trốngState or Province Name: điền bang hay tỉnh hoặc để trốngCity: điền Thành phố hoặc để trốngOrg Name: điền Tổ chức hoặc để trốngOrg Unit Name: điền Đơn vị…

continue reading
No Comments

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (1)

1. Giới thiệu:– OpenVPN là một giải pháp dựa trên nền tảng SSL/TLS, sử dụng để xây dựng VPN cho Intranet với đường hầm dữ liệu thông qua một cổng TCP/UDP trên một mạng không an toàn như Internet.– OpenVPN có thể được cài đặt trên gần như bất kỳ nền tảng bao gồm cả…

continue reading
No Comments

SAP Explained – Tổng hợp SAP – SAP là gì?

continue reading
No Comments
continue reading
No Comments

QAD – Update Patch cho QAD Aplication EE 2013

Mục tiêu: Tài liệu này cung cấp những bước cơ bản để deploy 1 QAD patch. Chỉ áp dụng cho QAD EE 2013 Thực hiện: 1. Shutdown tất cả database và server: a. Tắt tomcat b. Tắt server và database đang chạy: stopenv 2. Download patch từ trang chủ, giải nén, sẽ được 1 thư…

continue reading
No Comments

QAD – Khắc phục lỗi khi cài đặt QAD Application trên IE 11 hoặc Chrome

Do QAD Application hiện tại chỉ chạy tốt trên IE các phiên bản cũ ( 7, 8, 9), nên khi chúng ta cài đặt Application cho Client thường gặp khó khăn ( IE 10, 11, Chrome…) Lỗi thường gặp khi cài đặt bằng IE11, hoặc Chrome: Các khắc phục khi bạn đang dùng IE 10,…

continue reading
No Comments

QAD – How to check QAD Software Compatibility?

How can I verify what version of Java is needed to install and run my version of QAD? How can I verify my version of Progress is certified with my versions of QAD? What version of QAD Software can I install?any question for it… You can use http://store.qad.com/content/compatibility-guide to check it 🙂 Getting Started Add Products Add…

continue reading
No Comments

How to Setup E-Mail Definition Maintenance in QAD .Net UI with Unix/Linux Servers

Part 1: Go to E-Mail Definition Maintenance (36.4.20, mgemmt.p).    E-Mail Definition – choose a value, such as a group, user name, etc. Operating System – UNIX (Windows Server require a different set up). Start Effective – 01/01/00, leave End Effective blank.  (this can be set to date(s) desired) Hit Next. Description – choose a description for this e-mail definition. Path and Program Name – enter…

continue reading
1 Comment

Trước và Sau

continue reading
No Comments

Active windows server 2003

Start –> Run ( Windows + R) để mở hộp thoại run, gõ regedit Hộp thoại Registry Editor. Tìm tới registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents Click phải vào string value OOBETimer, chọn Modify, đổi giá trị thành: FF D5 71 D6 8B 6A 8D 6F D5 33 93 FD. Chọn OK. Click phải vào WPAEvents, chọn…

continue reading
No Comments