[Tip] VNC và điều chưa biết

Yêu cầu công việc cần phải remote vào cái server Linux khách hàng, mà bắt buộc phải chạy cái giao diện GUI để cài đặt nữa. Nếu là server Windows còn cách dùng teamviewer, Remote Desktop -.- Còn Linux chưa nghe qua… Lúc đó bí -.= Google phát ra có cái tool hay 😀 Tính…

continue reading
No Comments

[OpenEdge] AdminServer is not starting

Description: Tried to start the AdminService more than once using Windows Services PROADSV -query shows that the AdminServer is not alive. java process are still running in memory   AdminServer port is in use netstat -a shows port 20931, the default AdminServer port, is in use. Root Cause: Previous session did not finished properly. Java…

continue reading
No Comments

[Windows 7] Sửa lỗi Remote Desktop Client trên Win 7

Chi tiết lỗi: The remote session was disconnected because there are no Remote Desktop client access licenses available for this computer. Please contact the server administrator. ( Sửa xong mà quên chụp lại cái hình :D) 1. Mở Regedit lên, tìm tới subkey sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing. 2. Xóa nó đi + restart máy tính!!! Ok, tiếp tục công việc…

continue reading
No Comments

[Tip] Tắt máy tính từ xa nhờ chức năng cảnh bảo của Outlook

Khi chẳng may phải có việc gấp phải ra ngoài, nhưng máy tính của bạn chưa kịp tắt, hoặc bạn đã quên tắt nó khi sử dụng ở công ty. ( Xảy ra thường xuyên luôn ^^) Bạn sử dụng email Outlook và dĩ nhiên là nó đang được chạy trên máy tính. Lợi dụng…

continue reading
No Comments

Chạy file đuôi chấm bin trên *NIX

Khi bạn download ở trên Internet về 1 file cài đặt với phần mở rộng là file chấm bin ( ví dụ: bạn down java JDK từ trang chủ với dạng jdk-6u45-linux-x64.bin), khá mơ hồ nhỉ 😀 30s để google cách chạy file này!!! 1. Bạn cho phép quyền thực thi file với câu lệnh chmod:…

continue reading
No Comments

Hướng dẫn cài đặt SAP B1 8.8 PL 10 (video)

continue reading
No Comments

9 Lý Do Chứng Minh Thuyết Tiến Hóa của Darwin Sai

continue reading
No Comments

Linux Baby Rocker :D ru con hợp lý!!!

continue reading
No Comments

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (4)

Kiểm tra log file ở server: – Kiểm tra đã kết nối được với Local hay chưa? – Tracert đường đi của nó: – Truy nhập vào máy Local: – Xem các thư mục được chia sẻ: – Down tập tin BaiTapThucHanhDebug.doc từ máy Local: – Up tập tin uptest.rar lên máy Local:  Nhanpt

continue reading
No Comments

[Linux] Triển khai mô hình VPN sử dụng OpenVPN Client to Site trên Linux (3)

 Bật chức năng IP Forwarding:Mở file /etc/sysctl.conf và đặt ‘net.ipv4.ip_forward’ to 1.net.ipv4.ip_forward = 1Để chắc chắn rằng đã thay đổi sysctl.conf sử dụng lệnh sau:sysctl –p– Tắt firewallService iptables stop– Tạo thư mục chứa IP tĩnh cho từng user Client.Tạo thư mục ccd (/etc/openvpn/ccd)mkdir /etc/openvpn/ccdTạo profile cho user nhan và quivi /etc/openvpn/ccd/nhan – Sửa file cấu…

continue reading
No Comments