Fix lỗi NTLDR is missing trên Windows Server

Gặp lỗi này khi mình Extend cái virtual disk của máy Windows Server 2003 R2 trên ESXi 5.1. Lỗi này xảy ra do thiếu file ntldr do boot loader trên ổ C bị lỗi, 🙁 chắc do mình extend nó gấp quá 😀 Dùng cách Recovery của Windows Server 2003 để fix lỗi này, may…

continue reading
No Comments

Progress RDBMS Performance Tuning Tips

Introduction According to Adrian Cockroft of Sun, “Performance management is the measurement, analysis, optimization, and procurement of computing resources in order to provide an agreed level of service to the organization and its end users”. It is a proactive and iterative process. This guide presents a few tips to help you achieve good Progress database…

continue reading
No Comments

Không mở được Progress Explorer Tool trên Windows 2008 R2

Cài đặt Progress OpenEdge 10.2B lên Windows 2008 R2, mở cái Explore Tool lên không được, tự động tắt khi chạy. Sau khi google, ta cũng tìm ra cách sửa, tuy nó không có phải là cách chính thống, nhưng cũng tạm thời giải quyết được vấn đề, nên cứ như thế mà làm thôi.…

continue reading
No Comments

How to fix Windows 2008 R2 BOOTMGR is missing

Mở cái VMware lên, bị lỗi này : BOOTMGR IS MISSING PRESS CTRL+ALT+DEL TO RESTART Đúng nản :\ tìm cách fix thôi. Nguyên nhân: Dự đoán là nó ko tìm thấy đúng file boot do active nhầm partition, hoặc do có nhiều hơn 1 primary partition được active. Giải quyết: google một hồi thấy cách…

continue reading
No Comments

Can not delete Oracle oci.dll file

Sau khi gỡ cài đặt oracle ra khỏi máy, muốn xóa luôn cái thư mục ORACLE_HOME, xóa mãi không được, báo lỗi không xóa được cái file oci.dll. Thử restart máy lại, xóa hết regestry, services oracle vẫn không ăn thua. Giải quyết: Do nó đang được sử dụng bởi 1 chương trình khác : Distributed…

continue reading
No Comments

[QAD error] Unable to get value of the property 'getAttribute': object is null

Lỗi: Gặp lỗi này ghi mở Process Map Editor: Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null or undefined in Process Maps. Process Maps give script error   Unable to get value of the property ‘getAttribute’: Object is null or undefined. 😐 lại nợ 1 tấm hình ở đây @@ Resolution: QAD SVG plugin chưa…

continue reading
No Comments

Lỗi : "corflags : error CF001 : Could not open file for writing" when trying to modify a Controller EXE file

Problem(Abstract) Customer is trying to use ‘corflags.exe’ to modify a Controller executable (for example to solve problem in separate Technote 1508588). An error appears. Symptom corflags : error CF001 : Could not open file for writing Cause The operating system cannot modify the EXE file. There are several possible causes for this: Scenario #1 –…

continue reading
No Comments

Lỗi : Retrieving the COM class factory for component with CLSID {xxxxxxxx} failed due to the following error: 800700c1.

Nói chung là khi tạo mới hoặc copy thư mục lên Server thông qua Veeam thì bị cái lỗi mắc dịch này. Chi tiết thì nó có ở đây trong KB : http://www.veeam.com/kb1524 Nguyên nhân lỗi: Do Veeam FastSCP không hỗ trợ hệ điều hành 64bit. Cách giải quyết: mặc dù nó không cung cấp gói…

continue reading
No Comments

Những lưu ý khi convert P2V Windows server 2003 với VMWare vCenter Converter

Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn quả không sai! Task: Convert máy vật lý Windows server 2003 32 bit thành máy ảo, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, sau khi task antivirus và tường lửa của máy đích, cung cấp IP, administrator user và password, và chờ đợi. Bắt đầu công việc…

continue reading
No Comments

VMWare – "I moved it" khác với "I copied it " như thế nào?

Khi mà Open 1 cái máy ảo (VM) có sẵn ( được copy hoặc di chuyển từ data store khác sang) thì sẽ hiện ra 1 thông báo cho phép bạn chọn lựa, kiểu như sau: “msg.uuid.altered: This virtual machine may have been moved or copied” Vậy điều này có nghĩa là gì? Trước hết phải…

continue reading
No Comments