Giới thiệu Parallel SSH (PSSH Tools)

Khi bạn muốn thực hiện 1 lệnh hoặc 1 vài câu lệnh thông qua SSH cho nhiều hosts cùng 1 lúc kiểu như thế này: for server in list; do ssh [email protected] “command” done Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại cho việc ssh vào nhiều server cùng 1 lúc và không kiểm soát được những…

continue reading
1 Comment

Remove passpharse for SSH key without create a new key

$ ssh-keygen -p [-P old_passphrase] [-N new_passphrase] [-f keyfile] [email protected]:~$ ssh-keygen -p -P 123456 -N “” -f ~/.ssh/id_rsa Key has comment ‘/home/nhanpt5/.ssh/id_rsa’ Your identification has been saved with the new passphrase.

continue reading
No Comments

VMware Workstation 11.x Universal License Keys for Windows & Linux

// Universal License Keys // VV7XU-F6DDQ-485DZ-X4M7T-PF8ZD ZG75H-FZF83-M8DLZ-4ZW5E-NP0W0 AV518-09FD0-48D1P-EMQEX-Z72C6 GG7W0-DAY5Q-0858Q-6GWZ9-W7RT8 CV512-FAW91-085NP-DMXQX-QLHAF AA7DU-APW15-H848Q-P5ZGZ-PCRC2 VU1N2-6DE5N-M8DLQ-AEMEV-XA2Z4 UV3NR-AMZ17-08EZP-9YQQE-MZAY8 GC75U-21E50-M8D5Q-K6YQX-W28V8 1F04Z-6D111-7Z029-AV0Q4-3AEH8 CZ7E2-2FY5P-08DUP-6XNXG-WPKE8 // License Information // Status: Licensed Type: Volume Expiration: No expiration Thanks for http://appnee.com/vmware-workstation-11-x-universal-license-keys-for-windows-linux/

continue reading
No Comments

Cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x

Giới thiệu: Hướng dẫn cài đặt OBIEE 10G trên Centos 5.x x86 Chuẩn bị: Java SDK 1.5 – 1.7 Oracle client 11G R2 full Source cài đặt: Oracle Business Intelligence (10.1.3) Media Pack for Linux x86 Tiến hành: Tạo thư mục và user cài đặt: groupadd oinstall useradd obi -g oinstall passwd obi mkdir -p…

continue reading
No Comments

Cài đặt Oracle Client Full 11R2 trên Linux dùng Response File trên Terminal

Mục tiêu: Cài đặt gói client full 11R2 ( thay vì bản Instant client) trên server CentOS 6.x 64bit. Chuẩn bị: –  Download bản cài đặt trên trang chủ Oralce ( Down bản 64bit) ( linux.x64_11gR2_client.zip) – Chuẩn bị OS 6.x 64bit đã cài đặt các gói cần thiết cho Oracle client. Bắt đầu: 1. Cài…

continue reading
No Comments

QAD Enterprise Applications: Administering Connection Manager

Connection Manager Connection Manager là công cụ bao gồm các  functions  và views giúp admin quản lý các kết nối telnet sử dụng để chạy các QAD .NET UI. Connection Manager được  hiển thị ban đầu với  các tùy chọn menu: Functions, Connections, và Users. Functions Close Connection Manager Đóng tất cả các kết nối…

continue reading
No Comments

Cấu hình Load Balancing và Reverse Proxy sử dụng HAproxy và keepalived cho Web Server trên CentOS 6

Giới thiệu: HAproxy là phần mềm cân bằng tải TCP/HTTP và là giải pháp reverse proxy mã nguồn mở phổ biến, thường được sử dụng kết hợp với keepalived đem lại 1 giải pháp high availability hữu hiệu với giá thành thấp hơn so với việc sử dụng các giải pháp cân bằng tải khác…

continue reading
1 Comment

Rsync – Remote sync

Giới thiệu sơ lược: Rsync (Remote sync), là 1 công cụ đồng bộ dữ liệu( file, thư mục) giữa các remote server hoặc local thường được sử dụng trong môi trường *nix thay cho lệnh cp thông thường. Một số đặc điểm: Rsync đồng bộ hóa 2 nơi bằng cách copy dữ liệu theo dạng…

continue reading
2 Comments

Nguyễn Thắng playlist

List nhạc hay!!!

continue reading
No Comments

Sharepoint 2013 Configuration Wizard fails at step 2

Cài đặt Sharepoint Foundation 2013 standard alone trên Windows Server 2008R2 thì gặp lỗi này. Dùng Powershell để chạy command này: Chờ cho nó chạy xong: Chạy lại trình cài đặt, OK. Cảm ơn từ bài viết :http://www.adventuresinsharepoint.co.uk/index.php/2013/02/02/configuration-failed-failed-to-create-the-configuration-database/

continue reading
No Comments