Chuyện của sys

DevOps Blog

Install free live stream Sopcast Ubuntu 14.x August 24, 2015

Xem bóng đá trực tiếp bằng Sopcast là 1 phương án hữu hiệu khi bạn không có tivi hoặc truyền hình cáp, nhất là năm nay sẽ không được xem C1 trên VTV nữa.
Bắt đầu thôi 😀
Trước hết cài 2 gói này:

sudo apt-get install python-glade2 vlc

Add ppa để cài đặt:

sudo add-apt-repository ppa:venerix/pkg

sudo apt-get update

sudo apt-get install sp-auth

Tải bản cài đặt mới nhất

cd /opt/

sudo wget http://sopcast-player.googlecode.com/files/sopcast-player-0.8.5.tar.gz

sudo tar -xvzf sopcast-player-0.8.5.tar.gz

Build software:

cd sopcast-player/
sudo make && make install

Sau đó mở Sopcast và enjoy!!!

Categories: Cũ hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *