#chuyencuasys.com

“DevOps is bullshit”

[QAD error] Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null November 10, 2014

Lỗi:

Gặp lỗi này ghi mở Process Map Editor:

Unable to get value of the property ‘getAttribute’: object is null or undefined in Process Maps.

Process Maps give script error   Unable to get value of the property ‘getAttribute’: Object is null or undefined.
😐 lại nợ 1 tấm hình ở đây @@

Resolution:

QAD SVG plugin chưa được cài đặt, và không tìm thấy ở HomeServer, có thể lúc cài đặt Client, phần mềm diệt virus ngăn cản không cho cài plugin.

Download lại SVGView.exe và cài đặt lại theo link:

Cài lại SVG Plugin, hoặc cài lại luôn QAD .net UI clien, hoặc cài Adobe SVG viewer: Link http://www.adobe.com/devnet/svg/adobe-svg-viewer-download-area.html 

Nguyên nhân:

SVG viewer chưa được cài đặt khi cài QAD .NUI

Environment/Conditions:

IE9

.NET 2.9.4, 2.9.6

QAD SE 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.